RSS Feed

Premier Transformers 2 in Imax Thái Lan

Posted on

Thông tin mới nhận từ buổi Premier Trans 2 Imax do CTV gửi về từ Bangkok

H : Blood xem chán vđ
H : được cái
H : máu me be bét
H : phim này mà chiếu ở VN
H : lạy các bác kiểm duyệt 3 lạy
H : có quả chọc kiếm vô mắt phê vãi
H : còn chân tay
H : đầu
H : bay như rác

H : 2h sáng mai coi Trans 2 Imax
H : hôm nay nó premiere ở đó
H : mịe
H : nó có buổi premiere
H : thời trang
H : các em ngon xxx
H : để khi nào về up ảnh cho các anh em xem
H : có cả đoạn
H : mấu em trườn bò
H : rửa xe
H : Bumblebee
H : xxx
H : người thật việc thật mà

H : nó còn lái xe quanh rạp phim
H : xxx
poly: nghe thèm quá
poly: nghe mà dựng dậy òi
poly: hehehe
H : Chờ tí
H : để demo cho vài cái
H : xxx phê lắm móa ơi

poly: ax ax
poly: chú làm a ganh tỵ wé
poly: gửi hình đê
H : độc quyền đó nha
H : mịa
H : xxx
H : ảnh thế nào
H : đc chứ
poly: moá
poly: đã qué
H : xxx quá phê

anh poly: ax ax
anh poly: dung là Thái
anh poly: rửa xe vãi l
H : em đội mũ nhìn như Ozawa
H : em kia thì xxx
H : độc quyền đó
H : rửa xe quá đã
H : xxx
H : phê lắm
H : nhà báo chúng nó cũng phê


………….
phần sau đã cắt do kiểm duyệt hehe
xxx : là phần đã cắt do kiểm duyệt

P/S
bác Dnghi và ngongo bỏ qua dịp tốt rùi
poly nghĩ tới buổi Premier của Mega sắp tới mà tủi thân quá huhu

About anhpoly

Sống và làm những gì mình thích

2 responses »

  1. Dân Thái nhìn vầy mà không hiểu sao có mấy em ngon quá vậy trời =P~

    Reply
  2. Dân Thái sáng tạo quá, premier mà đem xe ra rửa là nhất rồi :))

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: