RSS Feed

Bumblebee Camaro vs Moko

Posted on

__________________

About anhpoly

Sống và làm những gì mình thích

3 responses »

  1. Ối xồi ôi. :)) Em thích tấm người mẫu nằm trong ôtô nhất. 😀

    Reply
  2. đẹp quá. bộ này có ảnh lớn ko bác 🙂

    Reply
  3. right click vô tấm ảnh…rồi save as thì sẽ có ảnh lớn lưu lại trong máy 😀

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: