RSS Feed

Bi-a : môn thể thao của sự nhạy cảm và giác quan hình học

Posted on

Khuyến mai mọi người chút ảnh em lượm lặt gúc gồ được :

This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 643×800.

Click this bar to view the full image.


Click this bar to view the full image.

Bonus:

This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 480×640.
This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 480×640.

About anhpoly

Sống và làm những gì mình thích

One response »

  1. Post hình mình chụp thôi nha, post hình ngoài vào chi cho nó lạc lõng 😛

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: