RSS Feed

Offline đấu súng đạn sơn tại Cần Thơ

Posted on

__________________


 

__________________

 


 

 

 

 

 

 

 

Giơ tay lên

Đừng bắn

hehe tau kêu mày giơ tay lên

để tao bắn cho dễ thôi

móa bọn Việt Gian HDVietNam bắn rát quá

Phải hóa trang thành bộ đội gọi hỗ trợ thôi

About anhpoly

Sống và làm những gì mình thích

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: