RSS Feed

Đường hoa Nguyễn Huệ 31/1/2011-28 THÁNG CHẠP ÂL

Posted on

năm nay có điểm mới là đường sách ước mơ

hồ điệp, bắt chước tung đồng xu ước bên Ý

cái này cho đi thoải mái chắc sập quá

nhận xét chung là đường hoa năm này nghèo nàn

kinh tế xuống quá mà

nhìn cảnh này dễ thương vô cùng

Đêm sau khi khai mạc

Đường sách mở cửa đến 10g đêm

mừng là văn hóa đọc vẫn ko chết

bán chữ

phục vụ ăn uống

nhưng tội nghiệp Factory đường chặn nên phải nghỉ dù mùa này là mùa làm ăn

nhân viên phải ra bán nước

em giá dễ thương tám dt 30p trước số nhà đẹp

About anhpoly

Sống và làm những gì mình thích

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: