RSS Feed

Make love beside war (18+, tuyệt đối cấm trẻ em)

Posted on
Bộ ảnh Make love beside war trên Vogue Italia( cấm trẻ em dưới 18 tuổi)

About anhpoly

Sống và làm những gì mình thích

One response »

  1. ảnh đẹp quá, bố cục và thần thái của người mẫu thiệt là pro !

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: