RSS Feed

Vân Trang tỏa sáng, Elly Trần gợi cảm trong đêm Saigon Yo

Posted on
Vân Trang tại buổi họp báo

và Quỳnh Hoa

Và Elly Trần ( trong phim sử dụng tên Elly Nguyễn)

dạo này khoe mông lưng và eo nữa

About anhpoly

Sống và làm những gì mình thích

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: