RSS Feed

Kết quả cuộc thi SUPER 8 – CLIP 48G

Posted on

Kết quả cuộc thi SUPER 8 – CLIP 48G

GIẢI NHẤT: phim 4/3 của nhóm 5 FILMS


YouTube – �SUPER 8 – CLIP 48G – 4/3 (5Films Production)�‏

9 giải khuyến khích:

Chạy có chắc không (Mất Dép Films)


YouTube – �SUPER 8 — 48G CLIP – CHẠY có chắc không?”/”Just RUN! (Mất Dép Films)�‏

Em, Đừng Sợ (Fast Food Films)


Bóng (Big Smoke)


YouTube – �SUPER 8 – CLIP 48G – Bóng (Big Smoke Production)�‏

Đồng xu (84 Production)
YouTube – �SUPER 8 – CLIP 48G – Đồng xu (84 Production)�‏

Sight (Fallin Hill)


YouTube – �SUPER 8 – CLIP 48G – Sight (Fallin Hill)�‏

Diary of Soul (HH media)

YouTube – �SUPER 8 – CLIP 48G – Diary of Soul (HH Media)�‏

Home Sweet Home (57 bananas)

YouTube – �SUPER 8 – CLIP 48G – Home Sweet Home (57 Bananas)�‏

Last day of Ha Noi (Crows)


YouTube – �SUPER 8 – CLIP 48G – Last day of Ha Noi (Crows)�‏

Tiếng thét (Ba con khỉ)


YouTube – �SUPER 8 – CLIP 48G – “Tiếng Thét” (Ba Con Khỉ)�‏

• 1 giải nhất: Kinh phí hỗ trợ làm clip 2.000.000 đồng + cúp Super 8 + Thiết kế poster phim + một xuất chiếu phim trị giá 14.000.000 đồng (Xuất chiếu đặc biệt sẽ do Megastar và đại diện của đội đoạt giải cùng thương lượng chọn ngày giờ chiếu, địa điểm rạp và bộ phim chiếu kèm. Đội đoạt giải có thể mời tất cả bạn bè, gia đình đến buổi chiếu này hoàn toàn miễn phí, nhưng không quá số lượng ghế của phòng chiếu).
• 9 giải khuyến khích: mỗi giải sẽ được hỗ trợ kinh phí làm clip 2.000.000 đồng + quà tặng từ bộ phim Super 8 dành cho cả đội chơi (tối đa 5 thành viên)

Theo Megastar

About anhpoly

Sống và làm những gì mình thích

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: