RSS Feed

Những hạt sạn trong các phim của Hollywood

Posted on

 

cảnh trước và cảnh sau là 2 chiếc máy bay khác nhau

vết vỡ kính sai vị trí

ngồi sai vị trí

boong tàu thay đổi

nón rớt rồi mà

đeo đồng hồ sai tay

bảng số sai

tựa đầu sai vị trí

vết thương đổi bên

số hiệu máy bay sai

gương lành lại vỡ

ly như trắng thành ly nhựa trong

 

About anhpoly

Sống và làm những gì mình thích

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: