RSS Feed

Những nhân vật nữ anh hùng trong phim ảnh

Posted on
Angelina Jolie vai Lara Croft trong Tomb Raider

Chương Tử DI vai Jen Yu trong Crouching Tiger, Hidden Dragon

Carrie-Anne Moss vai Trinity trong The Matrix trilogy

Uma Thurman vai The Bride trong Kill Bill

Carrie Fisher vai Princess Leia trong Star Wars trilogy

Sigourney Weaver vai Ellen Ripley trong Alien saga

Linda Hamilton vai Sarah Connor trong Terminator 1 & 2

Honour Blackman vai Pussy Galore trong Goldfinger

Chloe Moretz vai Hit Girl trong Kick-Ass

Michelle Rodriguez vai Diana Guzman trong Girlfight

nguồn
Badass Movie Heroines | Weird Existence

P/S :
Việt Nam có Midu vai Hoa Xuân trong Thiên Mệnh Anh Hùng

 

Ngô Thanh Vân trong Dòng Máu Anh Hùng

About anhpoly

Sống và làm những gì mình thích

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: