RSS Feed

10 bộ phim kinh điển bạn phải biết trước khi xem HUGO

Posted on
Hugo vừa đoạt khá nhiều giải Oscar lần thứ 84-2012. Đây là một bản trường ca về lịch sử điện ảnh. Trong bộ phim có nhắc đến rất nhiều những phim kinh điển từ buổi đầu sơ khai. Sau đây là 10 bộ phim được nhắc đến trong HUGO.

Safety Last! (Fred C. Newmeyer & Sam Taylor; 1923)

el hombre mosca (Safety Last!, 1923) – YouTube

Workers Leaving the Lumière Factory (Lumière Brothers; 1895)

1895, Lumiere, Workers Leaving the Lumiere Factory (1895) – YouTube

The Kiss (William Heise; 1896)

May Irwin Kiss – YouTube

Fairyland: A Kingdom of Fairies (Georges Méliès; 1903)

le royaume des Fées/partie 1 (1903) – Georges Méliès – YouTube

The Great Train Robbery (Edwin S. Porter; 1903)

The Great Train Robbery, Edwin S. Porter – YouTube

The Eclipse: Courtship of the Sun and Moon (Georges Méliès; 1907)

the eclipse, a film by georges melies – YouTube

Arrival of a Train at La Ciotat (Lumière Brothers; 1896)

Arrival of a Train at La Ciotat (The Lumière Brothers, 1895) – YouTube

The Music Lover (Georges Méliès; 1903)

Cult With No Name – Le Melomane – YouTube

À Nous la Liberté and Under the Roofs of Paris (René Clair; 1930 & 1931)

Under the Roofs of Paris 1930 Trailer – YouTube

A Trip To The Moon (Georges Méliès; 1902)

A Trip to the Moon – YouTube

Kỹ xảo cho phim HUGO, đoạt giải Kỹ xảo xuất sắc tại Oscar 2012 vừa qua. Tuyệt vời

VFX : Hugo – YouTube

About anhpoly

Sống và làm những gì mình thích

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: