RSS Feed

Thời Trang và Đam Mê 24/7/2012

Posted on

Hôm nay mới đi chụp show Thời Trang và Đêm Mê cả ngày, post vài tấm chơi.

đây là em Lê Thúy VNNTM

sắpo vào mùa cưới thì phải nên show này chơi áo cưới

nói chung mấy cái áo cưới poly chả thích, chỉ thích ngắm lưng mấy em mẫu

hình như em này là Hồng Quế

show đưiợc quay hình trong một resort ở Bình Dương

em này là em Hoa Hậu

có hột xí muội bị lệt và tè ngồi trong phim Cưới Ngay Kéo Lỡ hehehehe

cùng với em Huỳnh Tiên

trẻ mà sao nhỏ hơn ……to quá

model Huỳnh Tiên

chân dài mắt to

Bác thangkho sẽ hình ngon hơn sau

About anhpoly

Sống và làm những gì mình thích

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: