RSS Feed

Terminator Kamasutra

Posted on

Terminator Genisys đã sắp đến ngày khởi chiếu, nên poly post mấy thứ linh tinh liên quan đến Terminator cho vui.
Bạn hãy cẩn trọng trước khi xem vì hình ảnh chứa nội dung người lớn.

không biết lần sau có nên post review phim Terminator XXX không, có phim rất hay cho nhân vật T800 biến thành nữ trở về quá khứ di quất trai rồi giết. Đầu tiên là quất anh cảnh sát xem rất phê

Xem thêm các review khác về các tập phim Terminator
The Terminator ( 1984 ) : lần đầu tiên biết Fcuk
https://anhpoly.wordpress.com/2009/06/04/the-terminator-1984-fcuk-you/
Terminator 2: Judgment Day (1991) lần đầu biết cứng
https://anhpoly.wordpress.com/2009/06/05/terminator-2-judgment-day-1991-l%E1%BA%A7n-d%E1%BA%A7u-bi%E1%BA%BFt-c%E1%BB%A9ng/
Terminator 3: What’s the Heo ?
https://anhpoly.wordpress.com/2009/06/08/terminator-3-whats-the-heo/
Terminator Salvation-Terminator chính thức Terminated
https://anhpoly.wordpress.com/2009/06/13/terminators-terminated/
Terminator Kamasutra
https://anhpoly.wordpress.com/2015/06/22/terminator-kamasutra/
Review 4 phần Terminator của 1 fan cuồng
https://anhpoly.wordpress.com/2015/06/22/review-4-phan-terminator-cua-1-fan-cuong/

Terminator Genisys(2015)-Phiên bản reboot Kẻ Hủy Diệt xem giải trí cũng vui

https://anhpoly.wordpress.com/2015/06/25/terminator-genisys2015-phien-ban-reboot-ke-huy-diet-xem-giai-tri-cung-vui/

About anhpoly

Sống và làm những gì mình thích

6 responses »

  1. Pingback: Terminator Kamasutra | Poly's Blog

  2. Pingback: Terminator 2: Judgment Day (1991) lần đầu biết cứng | Poly's Blog

  3. Pingback: Terminator Salvation-Terminator chính thức Terminated | Poly's Blog

  4. Pingback: The Terminator ( 1984 ) : lần đầu tiên biết Fcuk | Poly's Blog

  5. Pingback: Terminator 3: What’s the Heo ? | Poly's Blog

  6. Pingback: Terminator Genisys(2015)-Phiên bản reboot Kẻ Hủy Diệt xem giải trí cũng vui | Poly's Blog

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: