RSS Feed

Tag Archives: 19/5/1840-19/5/2013

Ăn chơi mừng ngày ” 19/5/1840-19/5/2013″

Posted on

Mấy hôm nay đi làm phim bận quá chả viết gì, chỉ có mấy tấm hình ăn chơi do poly và thangkho HDVN chụp.

Post lên cho anh em rửa mắt tý chơi, và cũng là để kỷ niệm mừng ngày ” 19/5/1840-19/5/2013″ hehehehe.

Read the rest of this entry