RSS Feed

Tag Archives: bưởi bự

Chuyện gặp ở rạp chiếu phim Việt Nam (không nên xem nơi công cộng)

Posted on

Cuối tuần qua poly có xem đi 1 phim VN ở rạp , gặp 1 chuyện thế này và muốn kể. Tuy nhiên cảnh báo trước là có spoil phim. Bạn cân nhắc trước khi đọc, và không nên xem ở nơi cộng cộng vì bài viết có nhiều hình ảnh người lớn.

Read the rest of this entry