RSS Feed

Tag Archives: chọi trâu

Rated R xẻ thịt Trâu chọi Đồ Sơn 27/9/09

Posted on
Cảnh báo trước
Entry đầy máu me và bạo lực , ý kiến nhiều bác là ko nhân đạo
Ko phù hợp trẻ em và phụ nữ mang thai
Ko phù hợp xem nơi công cộng

Read the rest of this entry

Chọi Trâu Đồ Sơn 27/9/09 : Preview

chú Hiepme công nhận lắm trò , mỗi lần chụp hình là một kiểu mặt và điệu bộ kiểu cách khác nhau

Read the rest of this entry