RSS Feed

Tag Archives: CIA tái xuất

RED 2 : gái ngoan chỉ thích yêu trai hư

Posted on

Trời lại mưa, lại được nghỉ giải lao khi quay phim ,nên rảnh ngồi viết vài dòng. Và viết về phim RED 2 vì có hứng từ 1 câu hỏi của bạn Nhat Banh . Bạn ấy nói rằng ” nếu làm phim như hiện tại thì 10 năm nữa cũng không đủ tiền đi châu Âu. Còn 1 người khác thì cùng xuất phát điểm làm báo (thậm chí trễ hơn ) mà đã đi khắp nơi  “. Nó gợi cho poly nhớ về 1 bài học poly tự rút ra, bạn có thể rất thích làm 1 nghề đó, và nếu bạn làm được điều đó, tức là bạn đã hạnh phúc, tức là bạn chấp nhận phải đánh đổi những thứ khác. Và điều bạn thích làm nhất, ko phải là điều bạn làm giỏi nhất. Và ngược lại, điều bạn giỏi nhất, không phải là điều bạn thích nhất. Bởi vậy bạn phải chấp nhận với lựa chọn của mình thôi.

Read the rest of this entry