RSS Feed

Tag Archives: jurassic park

Jurassic Park 3D : sau 20 năm vẫn chấn động bởi hiệu ứng mặt nước

Posted on

Hôm nay lại được off đoàn phim Tèo Em, lại rảnh di xem lại Jurassic Park 3D rồi review. Phim này dĩ nhiên chắc khỏi nói về nội dung kỷ xảo gì nữa, vì đã có bản HD lẫn Bluray 3D rồi. Nên bài review này sẽ lan man nhiều thứ. Ai không thích thì khỏi cần đọc nha.

Read the rest of this entry