RSS Feed

Tag Archives: miễn phí

Mỹ Nhân Kế 3D miễn phí ở Lotte Cinema Cộng Hòa

Posted on

Hôm nay đọc FB đạo diễn Nguyễn Quang Dũng thấy cái stt : ” Có nhiều bạn chưa xem Mỹ Nhân Kế kịp, có hỏi và đề nghị nên chiếu lại 1 buổi. Vậy thì ai có nhu cầu xem và xem lại ? Đăng ký đi mình sẽ nói chuyện với rạp xếp lịch chiếu 1 xuất, ở saigon thôi nhé.”.

Hình như nhiều người và ngay cả đạo diễn của bộ phim cũng không hề biết Mỹ Nhân Kế đang được chiếu lại và hoàn toàn miễn phí tại Lotte Cinema Cộng Hòa, phiên bản 3D luôn nhé
Read the rest of this entry