RSS Feed

Tag Archives: Nguyễn Long Ngọc My

Nguyễn Long Ngọc My 8/2/2015-16/2/2015

Posted on

Dear Min, con gái của ba,
Ba viết những dòng này là dành riêng cho con, và cũng để sau này sẽ có những người đọc được sẽ biết đến sự tồn tại của con trên cõi đời này. Ba muốn gương mặt xinh đẹp như thiên thần của con được nhiều người biết đến, cái tên Nguyễn Long Ngọc My của con không chỉ tồn tại trong hồ sơ bệnh án. Ba muốn dù con chỉ ở dương gian vỏn vẹn có 8 ngày, nhưng con sẽ sống mãi trên thế giới này theo cùng năm tháng.

Read the rest of this entry