RSS Feed

Tag Archives: rate r

Rated R xẻ thịt Trâu chọi Đồ Sơn 27/9/09

Posted on
Cảnh báo trước
Entry đầy máu me và bạo lực , ý kiến nhiều bác là ko nhân đạo
Ko phù hợp trẻ em và phụ nữ mang thai
Ko phù hợp xem nơi công cộng

Read the rest of this entry