RSS Feed

Tag Archives: singgapore

Sân bay CHANGI SINGAPORE : Staff Canteen ở Terminal 1

Posted on

 

Lần trước poly đi Bali quá cảnh ở sân bay Changi Singapore có viết bài về cái Staff Canteen dành cho mọi người muốn ăn uống giá rẻ mà chất lượng ở Changi. Bài viết đó cũng nửa năm rồi mà giờ vẫn có người vào hỏi poly. Nên lần này bay qua Sing, poly đã chú ý chụp hình và quan sát rõ hơn để cho những người đi sau được biết rõ hơn. Tất cả các Terminal của Changi đều có 1 cái canteen dành cho staff, giá rẻ y chang các food court bình dân bên ngoài.

Image may contain: indoor

 

 

Read the rest of this entry