RSS Feed

Tag Archives: The Departed

The Family(2013): đơn giản, gia đình tôi là Mafia

Phim này chiếu rạp cả tuần rồi mà giờ poly mới viết review. Bởi vì có chút liên quan hiện tại nên mới có hứng mà viết như vầy. Có 1 nhân vật trong phim đã nói với người yêu của mình đại ý rằng : đối với 1 kẻ mà cuộc sống là 1 hành trình bất định luôn phải di chuyển, cuộc sống gần như không còn mục đích. Thì tính yêu chính là hy vọng lớn nhất để họ phấn đấu và tồn tại. Có lẽ điều này ít nhiều khiến poly suy nghĩ về đời mình và viết bài review này. Bởi vậy phim đã chiếu rạp được 1 tuần, và bài review này không còn nóng dối với nhiều người. Nhưng cảm xúc sau khi xem phim vẫn còn rất nóng đối với poly.

Read the rest of this entry