RSS Feed

Quà tặng từ Thái Lan cấm trẻ em dưới 18 tuổi : bộ ảnh Nude của nhiếp ảnh gia Andrey Razoomovsky

Mời các bạn cùng chiêm ngưỡng:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vừa đi Hangover ở Bangkok Thái Lan về, mời các bạn ngắm đỡ ghiền trước khi poly report. 

About anhpoly

Sống và làm những gì mình thích

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: